Fortroligshedspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for denne hjemmeside og andre hjemmesider, der ejes af Sobi, der direkte linker til denne politik. Læs privatlivspolitikken grundigt og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personlige oplysninger der kan indsamles og behandles om dig under dit besøg på en Sobi-ejet hjemmeside, og hvordan vi bruger disse oplysninger. Den indeholder en beskrivelse af dine databeskyttelsesrettigheder.

Personlige oplysninger 

Vi kan indsamle personligt identificerbare oplysninger, hvilket betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar person, såsom navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, bopælsland, når det accepteres af dig, når du registrerer dig eller på anden måde frivilligt sender oplysninger til os. Nogle af disse oplysninger kan vedrøre dit helbred og være særligt følsomme.

Dataansvarlig 

Swedish Orphan Biovitrum A/S (“Sobi”), med hjemsted på Sorgenfrivej 17, 2800 Lyngby, Danmark, e-mailadresse privacy.dk@sobi.com, indsamler og behandler dine oplysninger som dataansvarlig for databasen.

Retsgrundlag for behandling

De personlige oplysninger, du giver, bruges af Sobi med henblik på vores legitime interesse for at vedligeholde og forbedre vores hjemmeside og til at svare på anmodninger om information og tjenester.
Nogle personlige data leveret af dig, behandles af Sobi efter modtagelse af dit samtykke til behandlingen. I et sådant tilfælde giver vi dig yderligere oplysninger relateret til den specifikke sag og beder dig om at give samtykke forud for behandlingen af sådanne personoplysninger. Hvis samtykke vedrører et barn under 16 år (eller en lavere alder, der er bestemt af de lokale love, hvor du bor), skal samtykke gives af en autoriseret person med forældreansvar for barnet.

Data indsendt af dig 

Du kan besøge vores hjemmeside uden at registrere eller indsende personlige oplysninger. Du kan også indsende personlige oplysninger til os via kontaktformularer eller via en registreringsside. Hvis du registrerer dig eller indsender personlige oplysninger, for eksempel for at modtage e-mail-opdateringer, indsamler vi dine oplysninger, såsom dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.m. Det vil blive tydeligt angivet, hvis og hvornår vi indsamler sådanne oplysninger fra dig.

Hvordan vi bruger dine personlige data 

Ved at give dine personlige oplysninger til os accepterer du, at hvor det er tilladt i henhold til lokal lovgivning, kan vi bruge oplysningerne:

  • til at svare på dine spørgsmål eller anmodninger om information og kommunikere med dig om hjemmesiden 
  • til at give dig de oplysninger, du har anmodet om
  • til at overholde lokale love, for eksempel rapportering af oplysninger om bivirkninger
  • til at overveje din ansøgning om ansættelse
  • til at placere cookies på din enhed for at forstå, hvordan besøgende interagerer med og navigerer på vores hjemmeside, så vi kan tilpasse og forbedre vores hjemmeside og tilbyde vores besøgende en mere personlig brugeroplevelse ved at levere indhold og funktionalitet. For mere information om, hvordan vi bruger cookies til dette formål, hvad cookies er, og hvordan du kan vælge at fjerne cookies fra din enhed, skal du læse vores Brug af cookies side
  • til andre formål, der kan være oplyst på hjemmesiden eller mobilapplikationen eller på anden måde aftalt mellem Sobi og dig

Vi bruger indsamlede oplysninger, som ikke identificerer enkeltpersoner, til at overvåge kunde-trafikmønstre til hjemmesiden og bestemte sider samt brug af hjemmesiden for at kunne forbedre design og layout af indholdet.

Direkte marketing 

Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsaktiviteter, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage markedsføringskommunikation fra os. 

Afsløring 

Som tidligere nævnt bruger vi tredjeparts-leverandører, der udfører tjenester til eller med, Sobi og behandler personlige oplysninger i henhold til vores instruktioner i forhold til Sobi-ejede hjemmesider, for eksempel med henblik på forskning, behandling af oplysninger eller vedligeholdelse af vores hjemmeside, indhold eller programmer. Sådanne tredjepartsleverandører er begrænset i at bruge data til andet formål end at levere tjenester til eller med, Sobi. Sobi er ansvarlig for enhver behandling foretaget af tredjeparter og vil sikre, at leverandørerne har indgået skriftlige aftaler, der tillader Sobi at overholde vores forpligtelser i henhold til privatlivspolitik og gældende love. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre tredjeparter, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse, eller hvis det kræves af loven.

Overførsel af data uden for EØS

Denne hjemmeside ejes og drives af Sobi i Danmark, men de oplysninger, du giver, kan være tilgængelige eller overføres til vores datterselskaber, sælgere eller underleverandører i andre lande, herunder lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Niveauet for juridisk beskyttelse af personoplysninger er ikke det samme i alle lande og giver muligvis ikke det samme beskyttelsesniveau som databeskyttelseslovgivningen i EØS eller i det land, hvor du bor. I tilfælde af en sådan overførsel vil Sobi gøre sig store bestræbelser og sikkerhedsforanstaltninger for at holde dine oplysninger sikre ligesom Sobi er ansvarlig for at sikre, at overførslen finder sted i overensstemmelse med privatlivspolitik og gældende love. Du kan kontakte os på privacy.dk@sobi.com, hvis du har spørgsmål om de metoder, vi bruger til at beskytte personlige oplysninger, der overføres uden for EØS.

Sikkerhed af personlige oplysninger 

Vi gør os umage for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger, der giver industristandard beskyttelse. Imidlertid kan ingen datatransmission via internettet garanteres at være helt sikker. Som følge heraf afgiver vi, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende sikkerheden eller integriteten af alle personlige oplysninger.

Opbevaring og sletning af personlige oplysninger 

Vi opbevarer kun dine oplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller den periode, som du har givet samtykke til, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov. 

Oplysninger om dine rettigheder 

Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, få dem rettet, slettet eller efter din anmodning, overføre dem til andre organisationer. Du har også ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse en vis behandling, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi enhver fremtidig brug af dine personlige oplysninger. Men hvis du har givet dit samtykke til at bruge dine personlige oplysninger i publikationer, f.eks. uddannelses- eller markedsføringsmateriale, kan personlige data fortsat vises i et stykke tid i eventuelle publikationer, der allerede er i omløb. 
Hvis du har spørgsmål, anmodninger eller klager over, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger bedes du kontakte os via e-mailadressen: privacy.dk@sobi.com  
Hvis du har kommentarer eller klager angående håndteringen af dine personoplysninger, har du ret til at kontakte tilsynsmyndigheden i Danmark (Datatilsynet, se dette link) eller i det land, hvor du bor for at indgive en klage.

Links til andre sider 

Hjemmesiden indeholder links til et antal hjemmesider, som vi mener kan tilbyde nyttige oplysninger til vores besøgende. Denne privatlivspolitik og forpligtelserne i henhold til den gælder ikke for sådanne hjemmesider (medmindre den anden hjemmeside ejes af Sobi og direkte linker til denne politik). Vi foreslår, at du kontakter disse hjemmesider direkte for information om deres privatlivs-, sikkerheds-, data- og indsamlingspolitikker. Sobi kan ikke holdes ansvarlig for handlinger fra eller indhold leveret af sådanne tredjeparts-hjemmesider.

Kontakt 

Kontakt os venligst ved at sende en mail til privacy.dk@sobi.com ved eventuelle spørgsmål, anmodninger, kommentarer eller klager vedr. Sobis privatlivspolitik.

Fravalg af yderligere kommunikation fra Sobi

Har du valgt at modtage information om vores produkter og tjenester, kan du til enhver tid annullere dette ved at  sende en e-mail til privacy.dk@sobi.com. Du skal tydeligt angive på al kommunikation: dit navn, brugernavn (hvis relevant), registreringsoplysninger (hvis nogen) og navnet på hjemmesiden.

Ændringer af denne privatlivspolitik 

Vi opdaterer fra tid til anden denne hjemmesides privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer i privatlivspolitikken (hvilket betyder ændringer, der væsentligt påvirker dine rettigheder), vil en midlertidig meddelelse blive offentliggjort på hjemmesiden. 


Sidst opdateret: 20/04/2021