LiberateLife

  

  

Liberate Life – Living Life Beyond Haemophilia er vores vision og udtrykker et ønske om at forbedre livet for mennesker, der lever med sjældne sygdomme. Visionen bygger på vores mål om at være med til at skabe positive forandringer og nye muligheder for mennesker med hæmofili, så de kan leve deres liv fuldt ud.
Liberate Life er vores langsigtede forpligtelse over for alle mennesker der lever med hæmofili, deres familie, deres venner og de læger og sygeplejersker, der behandler dem.
Vi er klar til at se på hæmofili med nye øjne.
Er du?

Joint Health Programme

Fysisk aktivitet er noget af det bedste, som du – og alle andre – kan gøre for at have det godt. I en hverdag med hæmofili hjælper det dig med at bevare og beskytte dine led, forbedre leddenes stabilitet, styrke og bevægelighed og opretholde en sund vægt.
Derfor har vi lavet fire helt korte videoer med forskellige enkle øvelser, som alle voksne kan lave derhjemme. Hver video varer mindre end 5 minutter.

Liberate Life

LiberateLife

I sommeren 2018 sendte vi os selv ud på en mission: Vi ville blive bedre til at forstå, hvordan verden ser ud for mennesker med hæmofili. Hvad er deres udfordringer, drømme, behov, handlemønstre og holdninger? Vi gennemførte derfor et stort etnografisk studie på tværs af flere europæiske lande, hvor vi fulgte nogle helt almindelige mennesker, der lever med hæmofili og deres familier - og vi snakkede med læger, sygeplejersker og eksperter.

Det er den viden, som har inspireret os til at skabe visionen Liberate Life – Living Life Beyond Haemophilia. Ved at forpligte os på en række områder vil vi bidrage til at gøre omsorg og behandlingsmuligheder bedre, opbygge viden og sikre nødvendige tiltag for at opfylde denne vision.

Liberate Life

Vi kommer alle ind i verden med vidt forskellige forudsætninger. Vidt forskellige drømme, evner og muligheder. Hvad ville der ske, hvis du lod dine drømme bestemme dine muligheder? Hvad ville der ske, hvis du ikke blot fandt din indre styrke. Men slap den fri?

“Liberate Life” betyder forskellige ting for forskellige mennesker. Hvad betyder det for dig?

Vær med til at inspirere og uddanne andre, der berøres af hæmofili om de mange muligheder, som fremskridtene inden for behandlingsområdet åbner op for.

Hvordan kan vi inspirere dig?

Valgmuligheder
Hvad synes du?

NP-19177