Intro - living with haemophilia

Et liv med hæmofili

Et liv med hæmofili

Hæmofili påvirker mennesker forskelligt. Uanset om du selv har hæmofili eller om du har et barn, passer et barn eller er partner til en person med hæmofili, vil du møde forskellige udfordringer som ændrer sig med tiden.

Mennesker, som lever med hæmofili og deres pårørende skal forholde sig til en række generelle problemstillinger. Det kan bl.a. handle om at afsøge grænser på den ene side mens man forsøger at tilpasse sig sygdommen på den anden side. Man forsøger at finde en balance imellem at tage vare på sig selv og undgå for mange kompromiser i forhold til den ønskede livsstil. Liberate Life handler om at skabe en hverdag, hvor du kan deltage i sport, når du har lyst til det – ikke kun på behandlingsdage – og deltage i de samme aktiviteter som dine venner i skolen uden at være bekymret. Det handler om at udfordre de etablerede dogmer og finde frem til, hvad der er muligt for dig på det livstrin, hvor du er lige nu. Det handler om at se mulighederne og gribe dem.

Kort sagt handler Liberate Life om at udfordre status quo og række ud efter de muligheder, der ligger lige foran dig – at leve livet fuldt ud. 

Et liv med hæmofili

 

 

 

Jeg er forælder til et barn med hæmofili

 

Jeg er en ung voksen med hæmofili

 

Jeg er senior med hæmofili

Et liv med hæmofili

 

Klik her for at læse mere om de mange muligheder for at få et godt liv med hæmofili

 

 

NP-24294